Lesstof volgens hun eigen leerstijl

Anders leren met paarden

Meer en meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Anders leren met paarden is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl – visueel/kinesthetisch in plaats van auditief – ontdekken ze dat leren leuk is. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weermet plezier naar school. Anders Leren met Paarden is een aansprekende leermethode omdat het aansluit bij de visuele en actieve belevingswereld van kinderen. Het is een combinatie van cognitieve coaching en sociaal- emotionele coaching. Tijdens de uitgebreide intake en de training besteden we veel aandacht aan de leervoorwaarden en gedurende de sessies is er maximaal aandacht voor het leerproces van het kind. Ieder kind kan in zijn eigen tempo leren. Er is zo weinig mogelijk gesproken instructie.

Anders leren met paarden bij Stal De Meyboom in Lattrop

Samen aan de slag

We laten eerst het totale plaatje zien, dan zoomen we in. We sluiten met het paard bij hun leerstijl aan. In de rijbak werken we volgens gestructureerde sessies aan verschillende vaardigheden. De lesstof wordt in beweging en gevisualiseerd aangeboden. Het paard geeft het kind leerervaringen die ze zeker zullen onthouden!

Lezen/ spelling

Tafels

Optellen/ aftrekken

Klokkijken analoog en digitaal

Groeigerichte mindset

Anders leren met paarden

Waarom met paarden?

Met anders leren met paarden leert het kind in beweging en interactief in plaats van dat ze stilzittend informatie tot zich nemen via met name het gehoor.

De aanwezigheid van het paard maakt het kind alerter. Prikkels komen hierdoor sneller binnen en worden sneller verwerkt. De intensiteit van de beleving wordt vergroot en daardoor invloed op het leervermogen. Alle zintuigen doen mee tijdens de oefeningen op en naast het paard in de natuurlijke omgeving.

Door de driedimensionale omgeving en de hogere lichaamstemperatuur van het paard communiceren de beide hersenhelften optimaal zodat de lesstof beter beklijft. Het paard zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein.

De aanmaak van oxytocine (knuffelhormoon) in de buurt van het paard en op het paard zorgt voor een verhoging van het leerrendement.

Het paard reageert op hoe het kind zich werkelijk voelt, niet op hoe ze zich voordoen. Daar kan ik als coach op ingaan.

Een paard oordeelt niet, waardoor een kind zich veilig bij een paard voelt. Vanuit veiligheid kunnen ze beter leren.

Naast veiligheid, gaat het bij een paard ook over andere kwaliteiten, zoals contact maken, duidelijk laten weten wat ze willen, overtuigend optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven.

De paarden en pony’s die we gebruiken bij Anders Leren met Paarden hebben een rustig karakter. Het is voor het kind niet nodig om ervaring met paarden te hebben.

Menu